มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

222407_501050343261631_1942074646_n

ชื่อ : กิตติพร ศรีเพ็ชร
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : wulibrary@gmail.com
ที่อยู่ :
222 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-7567-3335
โทรสาร : 0-7567-3358

line_birds
17155640_1471834202860792_6613869309249612990_n

ชื่อ : สุวัฒน์ เกิดมณี
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : kanomtom2520@hotmail.com
ที่อยู่ :
222 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 075-67-3336
โทรสาร : 075-67-3358
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-7350275