สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

15337615_1624737977552755_5046501482911798190_n

 

ชื่อ : พนม  จรูญแสง

หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
อีเมล : panom.j@ubu.ac.th
ที่อยู่ :
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ 34190

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 045-353149
โทรสาร : 045-353149, 045-353145