มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขาวังท่าพระ

มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขาวังท่าพระ

 

ชื่อ : น.ส.เชาวลี เชิญขวัญแก้ว
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : lee @su.ac.th
ที่อยู่ :
หอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

โทรศัพท์ที่ทำงาน : (02)623-6115-22 ต่อ 1442
โทรสาร : (02)222-5885

line_birds
ชื่อ : น.ส. พรทิพย์ สมฤทธิ์
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : sporntip@su.ac.th
ที่อยู่ : หอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ที่ทำงาน : (02)-6236115-22 ต่อ 1435
โทรสาร : (02)-2225885

line_birds

ชื่อ : น.ส.กาญจนา นาคแดง
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : nakaija @hotmail.com
ที่อยู่ : หอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
โทรศัพท์ที่ทำงาน : (02)623-6115-22 ต่อ 1435
โทรสาร : (02)222-5885