มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อ:   
หน้าที่รับผิดชอบ: 
อีเมล:   
ที่อยู่
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19
หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 054-466705
โทรสาร: 054-466666 ต่อ 3539

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s