สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักบรรณสารการพัฒนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักบรรณสารการพัฒนา

20140625_180738

ชื่อ : นางภาวณา เขมะรัตน์ Mrs Pawana Kemaratana
หน้าที่รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศ / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : pawana@nida.ac.th, pawana16@gmail.com
ที่อยู่ :
สำนักบรรณสารการพัฒนา Library and Information Center, NIDA, Thailand
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 7273740
โทรสาร : 02 3740748

line_birds
ชื่อ : นางสาวศุภนิจ ศรีรักษ์
หน้าที่รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศ / บริการยืมระหว่าห้องสมุด
อีเมล : supanij @ics.nida.ac.th
ที่อยู่ :
สำนักบรรณสารการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 7273733
โทรสาร : 02 3740748
line_birds

ชื่อ : นางสาววรรณภรณ์ อนุอัน
หน้าที่รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศ บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : wannaporn.a @ics.nida.ac.th
ที่อยู่ :
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 7273733
โทรสาร : 02 3740748

line_birds

ชื่อ : นางสาวธิดารัตน์ แซ่หยี
หน้าที่รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศ บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : tidarat.s@ics.nida.ac.th
ที่อยู่ :
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 7273731
โทรสาร : 02 3740748
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 084 1977881

 

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s