มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ : ลักขณา  บำรุงชูเกียรติ
หน้าที่รับผิดชอบ : หัวหน้าหอสมุดกลาง
อีเมล : lilbc @mahidol.ac.th
ที่อยู่
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-8002680-9 ต่อ 4268
โทรสาร : 02-4419580

line_birds

ชื่อ : ศิรชีพ ขอนดอก
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
ที่อยู่
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-8002680-9 ต่อ 4227
โทรสาร : 02-4419580