มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด


IMG_8866ชื่อ: นางสาวศุภวรรณ  อาจกล้า

หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน (บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า)
E-mail : supawan.a@lib.cmu.ac.th, supawan.a.cmu@gmail.com
โทรศัพท์: 053-944531, 053-944553

 

line_birds

IMG_8900ชื่อ: นางสาวสุรินทรา  หล้าสกูล
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน (บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า)
E-mail : surintha@lib.cmu.ac.th, ms.surintha@gmail.com
โทรศัพท์: 053-944531, 053-944553

 

line_birds

IMG_0458ชื่อ: นางสาวชัณษา  สีแดง
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน (บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า)
E-mail : chansa@lib.cmu.ac.th. chansa.red@gmail.com
โทรศัพท์: 053-944531, 053-944553

line_birds


pimชื่อ
: นางสาวธันทิวา  ภักดีภัทรากร
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน (บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า)
E-mail : thuntiwa@lib.cmu.ac.th. thuntiwa.p@gmail.com
โทรศัพท์: 053-944531, 053-944553

line_birds
IMG_8828ชื่อ: นางสุกัญญา ธาราวัชรศาสตร์
หน้าที่รับผิดชอบ: บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
E-mail : sukanya @lib.cmu.ac.th
โทรศัพท์: 053-944531, 053-944553

 

line_birds

IMG_8948 (1)ชื่อ: นางนันทยา ปันเทียร
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการยืมระหว่างห้องสมุด
E-mail : illcmu@yahoo.co.th, illcmu@lib.cmu.ac.th
ที่อยู่
งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์: 053-944513
โทรสาร: 053-222766

1 Comment

One thought on “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด

  1. ว้าว! สาว มช. นั้นสวยจริงๆ คนสวย ชุดสวย แจ่มไปเลยค่าาา 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s