มหาวิทยาลัยบูรพา ห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา ห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี 

16195507_1402406766477858_871613943524046640_n.jpg

 

ชื่อ : นางเกษสุนีย์ จันทวี
ความรับผิดชอบ : คณะทำงาน
E-mail : ketsunee@go.buu.ac.th
Tel. : 039-310000 #4011
Fax. : 039-310150

 

16681547_1521806614514887_7316652770683434554_n

 

ชื่อ : นางสาวอมราภรณ์ พิมพ์เวียง
ความรับผิดชอบ : 
คณะทำงาน
E-mail : amaraporn@go.buu.ac.th
Tel. : 039-310000 #4011
Fax. : 039-310150