การให้บริการโปรแกรม Turnitin

ขอรบกวนสอบถามข้อมูล "การให้บริการโปรแกรม turnitin" ดังนี้ 1. หน่วยงานที่จัดซื้อ และซื้อกี่ user 2. หน่วยงานที่เป็น Admin (ให้ Account ID แก่ผู้ใช้บริการ) 3. การใช้งาน โดยให้ นศ. ตรวจเอง หรือ หส. ตรวจให้ (ฟรีหรือคิดค่าบริการเท่าไหร่) 4. มีการอบรมการใช้โปรแกรมหรือไม่ อย่างไร โดยใคร ---- ผู้ถาม: มทส. วันที่: 30 พฤศจิกายน 2561