การให้บริการวิทยานิพนธ์

ขอรบกวนสอบถามการให้บริการวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 1. ให้บริการเป็น eThesis หรือเป็นแบบฉบับพิมพ์ 2. หากเป็น eThesis มีการเก็บตัวฉบับพิมพ์ไว้หรือไม่ อย่างไร 3. หากเป็นฉบับพิมพ์ให้บริการกี่เล่ม 4. หส. มีแนวโน้มปรับบริการเป็น eThesis หรือไม่คะ ---- ผู้ถาม: มทส. วันที่: 13 พฤศจิกายน 2561