ฐานข้อมูลทดลองใช้-CNKI

สกอ. เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลจาก CNKI จำนวน 5 ฐานข้อมูล ตั้งแต่ 1 มี.ค.-31 พ.ค. 2561 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018102659   ที่มา: UniNet