การจัดให้บริการสารสนเทศแก่นิสิตที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

เรียนคณะทำงานทุกท่านค่ะ อยากสอบถามการจัดให้บริการสารสนเทศแก่นิสิตพิการ หรือนิสิตที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ท่านจัดให้บริการอย่างไรบ้าง มีทรัพยากรอะไรสนับสนุนนิสิตกลุ่มนี้บ้างค่ะ ด้วย ได้รับมอบหมายจากท่าน ผู้อำนวยการให้หาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมให้บริการนิสิตค่ะ ขอบคุณค่ะ --- ผู้ถาม: ม.มหาสารคาม วันที่: 27 พฤษภาคม 2562