การประชุมคณะทำงานครั้งที่1/2561 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

ประกาศๆ ข่าวล่ามาไว ขอแจ้งพี่ๆน้องคณะทำงานทุกท่านทราบว่า ในการประชุมคณะทำงานครั้งที่1/2561 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ได้รับความอนุเคราะห์จาก มวล. รับเป็นเจ้าภาพแล้ว...ปลายปีนี้เจอกันที่ มวล. จ้าาาา