สอบถามค่าบำรุงห้องสมุด

รบกวนสอบถามค่าบำรุงห้องสมุดเพื่อปรับปรุงค่าบำรุงห้องสมุดค่ะ 1.ปริญาตรี/เทอม/ปี/เหมาจ่าย - ภาคปกติ - ภาคพิเศษ 2.บัณฑิตศึกษา/เทอม/ปี/เหมาจ่าย -ภาคปกติ - ภาคพิเศษ ---- ผู้ถาม : ม.บูรพา วันที่ : 4 มิ.ย. 2562