การจองที่นั่งในห้องสมุด

ขออนุญาตสอบถาม กรณีการจองโต๊ะเพื่อกั้กที่นั่งของ นศ. (วางของไว้แล้วคนหายไปไม่มาใช้) แต่ละหน่วยงาน/สถาบัน มีการจัดการอย่างไรบ้างคะ ---- ผู้ถาม: ม.อุบล วันที่: 9 เมษายน 2562