เรื่องน่ารู้อื่นๆ


กฎหมายลิขสิทธิ์

–>คู่มือใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบบรรณารักษ์และห้องสมุด
–>
–>A White Paper on Controlled Digital Lending of Library Books


ฐานข้อมูลที่สืบค้นได้ฟรี

–> AGRIS

–> ERIC

–> PubMed

–> ค้นหามติคณะรัฐมนตรี

–>
สืบค้นราชกิจจานุเบกษา


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

–> Ag-eBooks

–> ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุุลยเดช

–> มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

–> หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วารสารอิเล็กทรอนิกส์

–> Beall’s List

–> Directory of Open Access Journals

–> Open Access – Hindawi

–> Open Access Journals – Sage Publications

–> Open Access Journals – Science Direct

–> Open Access – Wiley

–> Springer Open

–>
IEEE Open


วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

–> Australasian Digital Theses Project

–> 
Digital Library and Archives

–> EthOS Open Access to UK Theses

–> NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations)

–> OpenThesis

–> 
Open Access Theses and Dissertations

–>
Open Thesis

–> PQDT Open


สืบค้นสิทธิบัตร

–> กรมทรัพย์สินทางปัญญา

–> 
European Patents

–> 
Google Patents

–> 
US Patents

–> 
World Intellectual Property Organization (WIPO)

 

โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
Endnote

Endnote Web

Mendeley

Zotero

อื่นๆ