ประเด็นถามตอบ

รวมประเด็นถามตอบของคณะทำงาน

–> สรุปจำนวนคำถามผ่านไลน์ประจำปีงบประมาณ 2562

–> สรุปจำนวนคำถามผ่านไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

–> สรุปจำนวนคำถามผ่าน e-mail ประจำปีงบประมาณ 2560