ปีงบประมาณ 2563

arrow-Rightการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 7 – วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chula-group1-re

arrow-Rightการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2563

arrow-Rightการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563