ปีงบประมาณ 2561

 

arrow-Rightการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 – วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

arrow-Rightการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ – วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

arrow-Rightการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2561