สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

15337615_1624737977552755_5046501482911798190_n

ชื่อ : พนม  จรูญแสง

หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
อีเมล : panom.j@ubu.ac.th
ที่อยู่ :
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 045-353149
โทรสาร : 045-353149, 045-353145

line_birds
ชื่อ
นางรุ้งลาวัลย์ ลิ่วชวโรจน์
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : chinjuk82@hotmail.com
ที่อยู่ :
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ 34190
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 045 353185, 045 353187
โทรสาร : 045 288397

line_birds
ชื่อ
นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
อีเมล : maliwan@gmail.com
ที่อยู่ :
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ 34190
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 045 353185, 045 353187
โทรสาร : 045 288397

 

One thought on “สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s