มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขาวังท่าพระ

มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขาวังท่าพระ

e-mail กลาง : thp-lib@su.ac.th

jutamas-150x150ชื่อ : จุฑามาศ ถึงนาค
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน 
อีเมล
ที่อยู่ :
หอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

โทรศัพท์ที่ทำงาน : (02)623-6115-22 ต่อ 1442
โทรสาร :  02 6236115-22 ต่อ 11442 และ 11435

line_birds

suchittra-150x150ชื่อ : สุจิตรา สำราญใจ
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล
ที่อยู่ : หอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02 6236115-22 ต่อ 11442 และ 11435
โทรสาร : (02)222-5885

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s