มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขาวังท่าพระ

มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขาวังท่าพระ

e-mail กลาง : thp-lib@su.ac.th

chaowaleeชื่อ : น.ส.เชาวลี เชิญขวัญแก้ว
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : lee @su.ac.th
ที่อยู่ :
หอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

โทรศัพท์ที่ทำงาน : (02)623-6115-22 ต่อ 1442
โทรสาร :  02 6236115-22 ต่อ 11442 และ 11435

line_birds

kanchanaชื่อ : น.ส.กาญจนา นาคแดง
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : nakaija @hotmail.com
ที่อยู่ : หอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02 6236115-22 ต่อ 11442 และ 11435
โทรสาร : (02)222-5885

line_birds
nutidee
ชื่อ
: นางณัฐดินี ชมภูเอี่ยม
หน้าที่รับผิดชอบบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
อีเมล : nutdinee @su.ac.th
ที่อยู่ : หอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02 6236115-22 ต่อ 11442 และ 11435
โทรสาร : (02)222-5885

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s