มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักหอสมุดกลาง

17191424_1221937221217297_2799655866645073708_n

ชื่อ : นางสาวสันศิตา  ชูเชิด
หน้าที่รับผิดชอบ :
คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล :
 sansita@lib.ru.ac.th / ill@lib.ru.ac.th
ที่อยู่ :
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
02-310-8646
โทรสาร :
02-310-8646

line_birds
14468499_10205339952457095_7524587633961058719_o.jpg

ชื่อ : นางสาวพัชรินทร์  ศรีภูมิ
หน้าที่รับผิดชอบ :
คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
อีเมล :
 patcharin @lib.ru.ac.th
ที่อยู่ :
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
02-310-8646
โทรสาร :
02-310-8646

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s