มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

mu-siracheepชื่อ : ศิรชีพ ขอนดอก
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : siracheep.kho@mahidol.ac.th
อีเมลกลาง : licl@mahidol.ac.th
ที่อยู่ : เลขที่ 25/25 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-2800-2680-9 ต่อ 4227
โทรสาร : 0-2441-9580

line_birds

mu-sasinardชื่อ : นางศศินาฎ ศิริคะรินทร์
หน้าที่รับผิดชอบ :
คณะทำงาน
อีเมล :  
sasinard.sri@mahidol.ac.th
ที่อยู่ : ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เลขที่ 25/25 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
0-2441-5000 ต่อ 4202-4
โทรสาร :

line_birds

mu-rungnapaชื่อ : นางสาวรุ่งนภา แสงระวี
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : rungnapa.srw@mahidol.ac.th
ที่อยู่ : ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ เลขที่ 25/25 ชั้น 2 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-2800-2380 ต่อ 210
โทรสาร : 0-2441-9344

line_birds

mu-sommaratชื่อ : นางสาวโสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : sommarat.pib@mahidol.ac.th
ที่อยู่ : ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์
447 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-2644-4014, 0-2354-0999, 0-2644-8678 ต่อ 5203, 5205
โทรสาร : 0-2644-4495, 0-2247-4696

line_birds

musompopชื่อ : นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : sompop.san@mahidol.ac.th
ที่อยู่ : ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-2201-5714, 0-2201-5718
โทรสาร : 0-2354-7144

line_birds

ชื่อ : นางสาวไพลิน ทิพย์สุมาลัย
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : lira@mahidol.ac.th
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-2201-1280, 0-2201-1290, 0-2201-1738, 0-2201-2341
โทรสาร : 0-2354-7268

line_birds
ชื่อ : นางสาววิชุภรณ์ นลินคันธกุล
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : wichuphorn.nal@mahidol.ac.th
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-2800-2680 ต่อ 4301
โทรสาร :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s