มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

DSC_0042

ชื่อ : นางสาวระวิวรรณ สัมฤทธิ์
หน้าที่รับผิดชอบ
:
คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ, งานยืม-คืน ระหว่างห้องสมุด
อีเมล :
 vitrws@src.ku.th
ที่อยู่
งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
199 ม. 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
038-352809 ต่อ 2731
โทรสาร:
 038-352622

line_birds

DSC_0059 copy

ชื่อ : นางสาวทัดดาว พรมหู
หน้าที่รับผิดชอบ
: คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ, งานบริการและกิจกรรม

อีเมล : taddao.p@ku.th
ที่อยู่
งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

199 ม. 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038-352809 ต่อ 2731
โทรสาร: 038-352622

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s