มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักหอสมุด

อีเมล์กลาง : ill.lib@mail.kmutt.ac.th

20120508093942_4196

ชื่อ : นางสาวสุภาวดี สังข์วรรณ
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / ยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : supawadee.sun@mail.kmutt.ac.th 

ที่อยู่: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี
209 ม.1 บ้านรางอาว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, 70150
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-470-9968, 9969

 

line_birds
20120508094817_2529

ชื่อ : นางสาวนันทยา พุฒแก้ว
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / ยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : nuntaya.poo@mail.kmutt.ac.th

ที่อยู่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-470-8218
โทรสาร: 02-470-8212

line_birds

ชื่12265772_10206351951212190_2315154548277321319_oอ : นางสาวอารยา ศรีบัวบาน
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน 
อีเมล : araya.sri@mail.kmutt.ac.th

ที่อยู่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-470-9692
โทรสาร: 02-470-8212

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s