มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุด

toy
ชื่อ
: นางสงวน พงศ์กิจวิทูร
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2 / คณะทำงาน
E-mail: sanpon@kku.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 080-072-2554

Facebookicon

line_birds

charoonluck-kkuชื่อ: นางจรูญลักษณ์ นารี
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการยืมระหว่างห้องสมุด
E-mail: chathu1@kku.ac.th
ที่อยู่:
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 080-072-2554

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s