มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด

ชื่อนางสาวศุภวรรณ อาจกล้า
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน (บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า)
E-mail : supawan.a@lib.cmu.ac.th
โทรศัพท์: 053-944531, 053-944553

line_birds
IMG_8900

ชื่อ: นางสาวสุรินทรา  หล้าสกูล
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน (บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า)
E-mail : surintha@lib.cmu.ac.th, ms.surintha@gmail.com
โทรศัพท์: 053-944531, 053-944553

 

line_birds
pim

ชื่อ: นางสาวธันทิวา  ภักดีภัทรากร
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน (บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า)
E-mail : thuntiwa@lib.cmu.ac.th. thuntiwa.p@gmail.com
โทรศัพท์: 053-944531, 053-944553

 

line_birds
chansaชื่อ: นางสาวชัณษา สีแดง
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการยืมระหว่างห้องสมุด
E-mail : illcmu@yahoo.co.th, illcmu@lib.cmu.ac.th ;  chansa.s@cmu.ac.th
ที่อยู่ งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053-944553

 

line_birds

One thought on “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด

  1. ว้าว! สาว มช. นั้นสวยจริงๆ คนสวย ชุดสวย แจ่มไปเลยค่าาา 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s