มหาวิทยาลัยบูรพา ห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา ห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี 

16195507_1402406766477858_871613943524046640_n.jpg

ชื่อ : นางเกษสุนีย์ จันทวี
ความรับผิดชอบ : คณะทำงาน
E-mail : ketsunee@go.buu.ac.th
Tel. : 039-310000 #4011
Fax. : 039-310150

 

 

 

16681547_1521806614514887_7316652770683434554_nชื่อ : นางสาวอมราภรณ์ พิมพ์เวียง
ความรับผิดชอบ : คณะทำงาน
E-mail : amaraporn@go.buu.ac.th
Tel. : 039-310000 #4011
Fax. : 039-310150

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s