ผู้ประสานงานหน่วยงานอื่น

ผู้ประสานงานหน่วยงานอื่น

 

arrow-Rightห้องสมุดสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ผู้รับผิดชอบ: น.ส.กมลจรัส ไววิทยา

ที่อยู่
ห้องสมุดสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท)
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120

โทรศัพท์: 0-2503-3333 ต่อ 104, 105
โทรสาร: 0-2504-4826-8
E-mail: lib @tei.or.th

เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00-17:30 น

หมายเหตุ
บุคคลภายนอกสามารถยืมทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดได้ โดยใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

line_birds
arrow-Rightสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ชื่อ : นางสาวศิริวรรณ ศิริภิรมย์ (โอ๋)
หน้าที่รับผิดชอบ : แผนกบริการสารนิเทศกล้วยน้ำไท
อีเมล : siriwan.s @bu.ac.th
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-3503500 ต่อ 1707

ชื่อ : นางสาวดารารัตน์ ก่ำเสริฐ (ปูนา)

หน้าที่รับผิดชอบ : แผนกบริการสารนิเทศรังสิต
อีเมล : dararat.k @bu.ac.th
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-9020299 ต่อ 2708
line_birds

arrow-Right มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตรามคำแหง

ชื่อ : สุชาติ นรินทร์นอก
หน้าที่รับผิดชอบ : บรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศ
อีเมล : library@au.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
592 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2 300 4543 ต่อ 3402
line_birds
arrow-Rightมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชื่อ : ศันสนีย์ อดทน
หน้าที่รับผิดชอบ :
อีเมล :
sansanee_odt @utcc.ac.th
ที่อยู่ :
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
02-697-6260

line_birds
arrow-Rightมหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุด

ชื่อ : คุณนฤมล พฤกษศิลป์
หน้าที่รับผิดชอบ : บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
อีเมล : narumon @rangsit.rsu.ac.th
ที่อยู่ :
52/347 ต.หลักหก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12120

line_birds
arrow-Rightศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC)

ชื่อ: คุณรัตนา  ห้วยหงษ์ทอง
หน้าที่รับผิดชอบ : บริการสำเนาเอกสารระหว่างประเทศ
อีเมล: 
ratana @nstda.or.th
ที่อยู่
111 ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ที่ทำงาน
: 02 564 7000 ต่อ 1237
โทรสาร: 
 02 564 7060