การให้บริการโปรแกรม Turnitin

ขอรบกวนสอบถามข้อมูล “การให้บริการโปรแกรม turnitin” ดังนี้
1. หน่วยงานที่จัดซื้อ และซื้อกี่ user
2. หน่วยงานที่เป็น Admin (ให้ Account ID แก่ผู้ใช้บริการ)
3. การใช้งาน โดยให้ นศ. ตรวจเอง หรือ หส. ตรวจให้ (ฟรีหรือคิดค่าบริการเท่าไหร่)
4. มีการอบรมการใช้โปรแกรมหรือไม่ อย่างไร โดยใคร

—-
ผู้ถาม: มทส.
วันที่: 30 พฤศจิกายน 2561

4 thoughts on “การให้บริการโปรแกรม Turnitin

 1. ลาดกระบังให้บริการ turnitin ดังนี้ค่ะ
  1. หน่วยงานที่จัดซื้อ คือ สำนักหอสมุดกลาง
  2.หน่วยงานที่เป็น admin คือ สำนักหอสมุดกลาง
  3.ให้นักศึกษาตรวจเอง
  4. มีการอบรมให้ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 และมีการเปิดอบรมให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตชั้นปีอื่นๆ โดย วิทยากรของสำนักหอสมุดกลาง

  Like

 2. นิด้า
  1. หน่วยงานที่จัดซื้อ และซื้อกี่ user
  ==> ห้องสมุดเป็นผู้จัดซื้อ ซื้อ user น้อยที่สุดน่าจะ 3000 user เพราะนิด้า user ไม่มาก

  2. หน่วยงานที่เป็น Admin (ให้ Account ID แก่ผู้ใช้บริการ)
  ==> งาน IT ของห้องสมุดเป็น Admin

  3. การใช้งาน โดยให้ นศ. ตรวจเอง หรือ หส. ตรวจให้ (ฟรีหรือคิดค่าบริการเท่าไหร่)
  ==> นักศึกษาจะต้องอยู่ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา ๆ สร้าง class ให้นศ. เพื่อดูแลตรวจสอบการคัดลอก และลงนามรับรองก่อนจบ ฟรี

  4. มีการอบรมการใช้โปรแกรมหรือไม่ อย่างไร โดยใคร
  ==> ห้องสมุดจะเชิญคุณจิรวัฒน์ บุ๊คโปร์ มาอบรมปีละครั้ง และห้องสมุดจะให้บริการตอบคำถาม

  Like

 3. ห้องสมุด มข. ตอบดังนี้

  1.ห้องสมุดเป็นผู้จัดซื้อ User
  2.ห้องสมุดเป็น Admin มีการสร้าง Account ID กำหนดหมดอายุเป็นรายเดือน
  3. การใช้งานเน้นให้นักศึกษาตรวจเอง แล้วแต่ข้อตกลง เกณฑ์ หรือ% การซ้ำขึ้นกับอาจารย์นที่ปรึกษา และห้องสมุดมีการจัดหลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรมดังกล่าว โดยทีมบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบ

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s