การจัดให้บริการสารสนเทศแก่นิสิตที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

เรียนคณะทำงานทุกท่านค่ะ

อยากสอบถามการจัดให้บริการสารสนเทศแก่นิสิตพิการ หรือนิสิตที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
ท่านจัดให้บริการอย่างไรบ้าง มีทรัพยากรอะไรสนับสนุนนิสิตกลุ่มนี้บ้างค่ะ

ด้วย ได้รับมอบหมายจากท่าน ผู้อำนวยการให้หาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมให้บริการนิสิตค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้ถาม: ม.มหาสารคาม
วันที่: 27 พฤษภาคม 2562

One thought on “การจัดให้บริการสารสนเทศแก่นิสิตที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

 1. คำตอบ 1) มฟล. ไม่ได้ดูแลตรงนี้โดยตรงค่ะ แต่มีส่วนพัฒนานักศึกษาที่จะมีห้องให้บริการ รวมถึงการดูแล และจัดหาและจัดทำหนังสืออักษรเบลล์ ให้กับผู้พิการค่ะ

  คำตอบ 2) มก กำแพงแสนยังไม่มีบริการใดเป็นพิเศษค่ะ มีแต่ปรับปรุงห้องน้ำ สำหรับผู้ที่พิการ และ ทางลาดสำหรับรถเข็นทางขึ่นห้องสมุดค่ะ

  คำตอบ 3) มจพ. มีบริการแค่ห้องน้าค่ะ พิเศษอื่นๆ ยังไม่มีเลยค่ะ

  คำตอบ 4) มก.บางเขน นึกออกแต่ห้องน้ำเหมือนกันค่ะ

  คำตอบ 5) ม.อุบลมีทางลาด ห้องน้ำ และกำลังจะทำที่จอดรถค่ะ

  คำตอบ 6) นิด้าจะมีเรื่องทางลาด ทางเข้าห้องสวุด ลิฟต์ ห้องน้ำ จุดจอดรถ wheel chair เพื่อการสืบค้นข้อมูล ตรง internet zone, e-Book Zone

  คำตอบ 7) มธ.มีหนังสือเสียง และเพิ่มสิทธิการยืม ค่ะ

  คำตอบ 8) แม่โจ้ ที่เห็นชัดก็มีห้องน้ำ ลิฟท์ แต่ให้เจ้าหน้าที่เปิดให้ ด้านทรัพยากรสารสนเทศยังไม่มีครับ

  คำตอบ 9) สจล. มีทางลาดสำหรับ wheel chair กับ ห้องน้ำ ลิฟท์ ด้านทรัพยากรสารสนเทศยังไม่มีจ้าา

  คำตอบ 10) ม บูรพา เหมือนกับ สจล และกำลังเตรียมทำห้องไว้บริการสำหรับผู้พิการค่ะ ส่วนอื่นๆยังไม่มี

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s