ฐานข้อมูลทดลองใช้-CNKI

สกอ. เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลจาก CNKI จำนวน 5 ฐานข้อมูล ตั้งแต่ 1 มี.ค.-31 พ.ค. 2561

http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018102659

 

thailis-cnki-2018

ที่มา: UniNet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s